Įvairių šalių geriamojo vandens kokybė

Šiame nedideliame straipsnelyje pateiksiu duomenis tiktai apie tuos vandenis, kurių cheminę analizę atlikau pats. Deja, ne visų vandenų analizių rezultatai išliko, tad pateiksiu tiktai tai, ką pavyko surasti. Tai bus Vilniaus Antavilių geriamojo vandens ruošimo įrenginiuose paruoštas vanduo, Reikjaviko (Islandija) vanduo ir vanduo iš Antalijos (Turkija) bei Briuselio (Belgija). 2018 m. spalį lankiausi Azerbaidžane (Baku) iš kur taip pat atsivežiau geriamojo vandens mėginį.

Vilniaus geriamasis vanduo

(Antakalnio rajonas, Antavilių vandenruošos įrenginiuose paruoštas vanduo, 2013-01-07)

Vandens kokybės rodiklis, jo vienetai

Vandens kokybės rodiklio vertė

Lietuvos geriamojo vandens higienos normos HN 24:2003 reikalavimai

pH, pH vienetai

7,56

6,5 ÷ 9,5

Savitasis elektros laidis, µS/cm

472

≤ 2500

Drumstumas, FDV

0

Bendroji geležis, mg/L

0,044

≤ 0,2

Manganas, mg/L

0,023

≤ 0,05

Amonis (NH4+), mg/L

0,025

≤ 0,5

Nitritai (NO2), mg/L

0,008

≤ 0,5

Bendrasis kietumas, mekv/L

5,0

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai (HCO3), mekv/L

4,3

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai, mg/L

262

Nenormuojami

Permanganato skaičius,

mg O2/L

0,3

≤ 5,0

Bendroji mineralizacija, mg/L

402

Nenormuojama

 

Trumpas komentaras: nedidelės mineralizacijos, pakankamai minkštas kalcio-magnio hidrokarbonatinis vanduo. Visi šio vandens kokybės rodikliai pilnai tenkina higienos normos HN 24: 2003 reikalavimus. Belieka pridurti, kad Antavilių vandens ruošimo įrenginiuose šiuo metu paruošiama ir vilniečiams pateikiama apie 45 000 m3 puikios kokybės vandens per parą. Šiuo vandeniu gali mėgautis Antakalnio, Žvėryno, Žirmūnų, Šeškinės, Baltupių, Fabijoniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Jeruzalės, Santariškių, Valakampių, Turniškių ir Dvarčionių gyventojai.

Briuselio ir Antalijos geriamasis vanduo

(Vandens mėginiai paimti 2013 m. sausio mėn. pradžioje)

 

Vandens kokybės rodiklis, jo vienetai

Vandens kokybės rodiklio vertė

Lietuvos geriamojo vandens higienos normos HN 24:2003 reikalavimai

Briuselis

(Belgija)

Antalija

(Turkija)

pH, pH vienetai

7,64

7,44

6,5 ÷ 9,5

Savitasis elektros laidis, µS/cm

728

488

≤ 2500

Drumstumas, FDV

0

8,3

≤ 4,0

Bendroji geležis, mg/L

0,007

0,012

≤ 0,2

Amonis (NH4+), mg/L

0,044

0,177

≤ 0,5

Nitritai (NO2), mg/L

0,019

0,008

≤ 0,5

Bendrasis kietumas, mekv/L

7,1

4,7

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai (HCO3), mekv/L

5,3

3,7

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai, mg/L

323

226

Nenormuojami

Permanganato skaičius,

mg O2/L

0,2

0,1

≤ 5,0

Bendroji mineralizacija, mg/L

576

391

Nenormuojama

 

Trumpas komentaras

a) Briuselis (Belgija): vidutinės mineralizacijos, vidutinio kietumo kalcio-magnio hidrokarbonatinis vaduo. Vandenyje yra labai nedaug organinių medžiagų (maža Permanganato skaičiaus vertė). Jokių pretenzijų šiam vandeniui neturiu. Jeigu nuvyksite į Briuselį, gerkite į sveikatą.

b) Antalija (Turkija). Nedidelės mineralizacijos ir pakankamai minkštas kalcio-magnio hidrokarbonatinis vanduo. Šiame vandenyje yra tokios pačios druskos kaip ir Briuselio vandenyje tiktai jų maždaug  30-čia procentų mažiau. Beje, Antalijos vanduo yra labai panašus į Vilniaus Antavilių vandenvietės tiekiamą vandenį. Visgi, vienas šio vandens kokybės rodiklis iškrenta iš bendro konteksto – tai drumstumas. Kadangi vandens mėginį ėmiau ne aš, todėl nuo platesnių komentarų susilaikysiu.

Vanduo iš Islandijos. Mėginys gautas 2012-03-26.

 

Vandens kokybės rodiklis, jo vienetai

Vandens kokybės rodiklio vertė

Lietuvos geriamojo vandens higienos normos HN 24:2003 reikalavimai

pH, pH vienetai

8,32

6,5 ÷ 9,5

Savitasis elektros laidis, µS/cm

86

≤ 2500

Bendroji geležis, mg/L

0,002

≤ 0,2

Amonis (NH4+), mg/L

< 0,01

≤ 0,5

Nitritai (NO2), mg/L

< 0,01

≤ 0,5

Cloridai, mg/L

20

≤ 250

Nitratai (NO3), mg/L

< 1

≤ 50

Natris, mg/L

13

≤ 200

Manganas, mg/L

< 0,01

≤ 0,05

Bendrasis kietumas, mekv/L

0,02

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai (HCO3), mekv/L

0,55

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai, mg/L

33

Nenormuojami

Permanganato skaičius,

mg O2/L

0

≤ 5,0

Sausoji liekana, mg/L

49

Nenormuojama

Bendroji mineralizacija, mg/L

66

Nenormuojama

 

Analizės rezultatų komentaras: Labai mažos  mineralizacijos, natrio hidrokarbonatinis-chloridinis vanduo. Sąvoka „natrio hidrokarbonatinis-chloridinis vanduo“ reiškia, kad vandenyje vyrauja dvi druskos: natrio hidrokarbonatas (NaHCO3; ši druska dar vadinama geriamąją soda) ir natrio chloridas (NaCl; ši druska dar vadinama valgomąją druska). Kad šis vanduo turi labai mažai mineralinių medžiagų (druskų) rodo mažas jo savitasis elektros laidis. Aukštą vandens pH reikšmę sąlygoja būtent NaHCO3. Tokio pH vanduo tinka žmonėms su padidintu skrandžio rūgštingumu; jis neutralizuotų dalį skrandžio rūgščių. Vandenyje praktiškai nėra kalcio ir magnio jonų ir todėl jo bendrasis kietumas praktiškai lygus nuliui. Virinant tokį vandenį, arbatinukuose nesusidarys kalkių nuosėdų. Vadinasi, jis tiktų plikyti arbatą ir kavą. Arbatos nesidrumstų ir būtų labai skaidrios.

Šiame vandenyje praktiškai nėra organinių medžiagų, kadangi jo permanganato skaičius lygus nuliui. Kaip tik šis vandens kokybės rodiklis yra proporcingas organinių medžiagų koncentracijai.

Kokiai kategorijai galima priskirti šį vandenį? Klausimas sudėtingas ir todėl atsakyti į jį labai sunku. Šioje srityje yra daug painiavos. Aš šį vandenį charakterizuočiau taip: tai yra labai švarus, labai mažai mineralizuotas, atitinkantis visus Lietuvos geriamojo vandens higienos normos HN 24:2003 reikalavimus geriamasis vanduo. Grubiai kalbant, šis vanduo  labiausiai panašus į vandenį, kuris gaunamas spaudžiant vandenį per AO (atvirkštinio osmoso) membanas.

Internete paieškojau informacijos apie Islandijos geriamojo vandens cheminę sudėtį ir jo kokybę. Pasirodo, kad apie 95 % vandens imama iš gręžinių ir tiktai 5 % iš ežerų. Ne mažiau įdomu ir tai, kad požeminio ir paviršinio vandens kokybė yra tokia gera, kad jos nereikia gerinti. Patogu. Radau ir Islandijos sostinei Reikjavikui tiekiamo geriamojo vandens cheminę sudėtį. Džiugu yra tai, kad mano atliktos cheminės analizės rezultatai labai gerai sutapo su internete rastaisiais.

Baku (Azerbaidžanas, 2018-10-11)

Vandens kokybės rodiklis, jo vienetai

Vandens kokybės rodiklio vertė

Lietuvos geriamojo vandens higienos normos HN 24:2003 reikalavimai

pH, pH vienetai

7,40

6,5 ÷ 9,5

Savitasis elektros laidis, µS/cm

563

≤ 2500

Bendroji geležis, mg/L

0,023

≤ 0,2

Amonis (NH4+), mg/L

0,030

≤ 0,5

Nitritai (NO2), mg/L

0,058

≤ 0,5

Cloridai, mg/L

≤ 250

Nitratai (NO3), mg/L

2,2

≤ 50

Natris, mg/L

≤ 200

Manganas, mg/L

0,017

≤ 0,05

Bendrasis kietumas, mekv/L

4,6

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai (HCO3), mekv/L

3,7

Nenormuojamas

Hidrokarbonatai, mg/L

226

Nenormuojami

Permanganato skaičius,

mg O2/L

2,1

≤ 5,0

Sausoji liekana, mg/L

321

Nenormuojama

Bendroji mineralizacija, mg/L

434

Nenormuojama

Kalcis, mg/L                                               58                            Nenormuojamas

Magnis, mg/L                                             20,6                         Nenormuojamas

Analizės rezultatų komentaras: Nedidelės mineralizacijos, pakankamai minkštas kalcio-magnio hidrokarbonatinis vanduo.  Jokių priekaištų šiam vandeniui nėra. Šis vanduo yra paruoštas iš paviršinio vandens. Kritulių ir kalnų tirpsmo vanduo renkamas ir laikomas milžiniškoje vandens talpykloje. Vėliau šio vandens kokybė specialios technologijos pagalba yra gerinama.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please insert the signs in the image: